ΗΛΚΕ LOGO
  • Project Name: Watercity - Ανώπολη
  • Πελάτης: Watercity
  • Τοποθεσία: Ανώπολη

Το Watercity στην Ανώπολη είναι ένας από τους πιο γνωστούς καλοκαιρινούς προορισμούς στην Κρήτη.

Ο Ηλίας Λυγερός ανέλαβε το απαιτητικό έργο της μελέτης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς επίσης και την επίβλεψη της κατασκευής τους.