τηλ:2810 281275

fax: 2810 301373

e-mail: hlkeoe@otenet.gr

Μελετάμε
    Σχεδιάζουμε
        Κατασκευάζουμε
               Συντηρούμε

Βιάννου 17, Ηράκλειο

Watercity

 
Το Watercity στην Ανώπολη είναι ένας από τους πιο γνωστούς καλοκαιρινούς προορισμούς στην Κρήτη. Ο Ηλίας Λυγερός ανέλαβε το απαιτητικό έργο της μελέτης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς επίσης και την επίβλεψη της κατασκευής τους.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Μελέτη και Επίβλεψη Η/Μ εργασιών
ΠΕΛΑΤΗΣ
Επιχειρηματίας