τηλ:2810 281275

fax: 2810 301373

e-mail: hlkeoe@otenet.gr

Μελετάμε
    Σχεδιάζουμε
        Κατασκευάζουμε
               Συντηρούμε

Βιάννου 17, Ηράκλειο

Τεχνική Υποστήριξη και Συντήρηση Επαγγελματικών Χώρων

  

  • Πλήρης Τεχνική Υποστήριξη
  • Άμεση Ανταπόκριση
  • Αξιοπιστία
  • Εξοικονόμηση Κόστους
  • Προληπτικός Έλεγχος
  • Τήρηση Ιστορικού Βλαβών
  • Αυτοματοποιημένη Ενημέρωση