τηλ:2810 281275

fax: 2810 301373

e-mail: hlkeoe@otenet.gr

Μελετάμε
    Σχεδιάζουμε
        Κατασκευάζουμε
               Συντηρούμε

Βιάννου 17, Ηράκλειο

Royal Blue Resort – Ρέθυμνο

Royal Blue Resort – Ρέθυμνο

Το πεντάστερο ξενοδοχείο Royal Blue Resort που βρίσκεται στο Πάνορμο του ν. Ρεθύμνου, κατασκευάστηκε με τα υψηλότερα δυνατά standarts. Ο Ηλίας Λυγερός υπήρξε τεχνικός σύμβουλος στα ηλεκτρομηχανολογικά έργα
 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 Μελέτη και επίβλεψη Η/Μ εργασιών
ΠΕΛΑΤΗΣ
Επιχειρηματίας