τηλ:2810 281275

fax: 2810 301373

e-mail: hlkeoe@otenet.gr

Μελετάμε
    Σχεδιάζουμε
        Κατασκευάζουμε
               Συντηρούμε

Βιάννου 17, Ηράκλειο

PETRA Hotel- ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

 

Petra Hotel – Αγία Γαλήνη

 

  • Ανακατασκευή των δωματίων και παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας