τηλ:2810 281275

fax: 2810 301373

e-mail: hlkeoe@otenet.gr

Μελετάμε
    Σχεδιάζουμε
        Κατασκευάζουμε
               Συντηρούμε

Βιάννου 17, Ηράκλειο

Euromedica – Ηράκλειο

 
Σε μικρή απόσταση από την πλατεία της Αγ. Αικατερίνης, βρίσκεται το Euromedica, ένα σύνθετο συγκρότημα εργαστηριακών χώρων, εξεταστήριων, και γραφείων.

Η ΗΛΚΕ ανέλαβε την διαμόρφωση των εργαστηριακών χώρων και την κατασκευή των γραφείων επί της Αγ. Μηνά.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Διαμόρφωση εργαστηριακών χώρων & κατασκευή γραφείων
ΠΕΛΑΤΗΣ
Euromedica