τηλ:2810 281275

fax: 2810 301373

e-mail: hlkeoe@otenet.gr

Μελετάμε
    Σχεδιάζουμε
        Κατασκευάζουμε
               Συντηρούμε

Βιάννου 17, Ηράκλειο

Τράπεζα Πειραιώς – Έβανς

 
Το υποκατάστημα επί της οδού Έβανς στο Ηράκλειο.

Η ΗΛΚΕ ανέλαβε την ανακατασκευή και τη διαρύθμιση.