τηλ:2810 281275

fax: 2810 301373

e-mail: hlkeoe@otenet.gr

Μελετάμε
    Σχεδιάζουμε
        Κατασκευάζουμε
               Συντηρούμε

Βιάννου 17, Ηράκλειο

Ξενοδοχείο στα Μάλια

 
ο ξενοδοχείο βρίσκεται κοντά στην παραλία και είναι από τα πρώτα που δημιουργήθηκαν στη συγκεκριμένη περιοχή.

Ο Ηλίας Λυγερός ανέλαβε την μελέτη και την επίβλεψη των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

ΠΕΛΑΤΗΣ
Ιδιώτης