τηλ:2810 281275

fax: 2810 301373

e-mail: hlkeoe@otenet.gr

Μελετάμε
    Σχεδιάζουμε
        Κατασκευάζουμε
               Συντηρούμε

Βιάννου 17, Ηράκλειο

Κατοικία στο Βραχόκηπο

Η κατοικία στο Βραχόκηπο διαθέτει υπόγειο, ισόγειο και όροφο.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 Εξ΄ολοκλήρου κατασκευή
ΠΕΛΑΤΗΣ
 Ιδιώτης