τηλ:2810 281275

fax: 2810 301373

e-mail: hlkeoe@otenet.gr

Μελετάμε
    Σχεδιάζουμε
        Κατασκευάζουμε
               Συντηρούμε

Βιάννου 17, Ηράκλειο

Υπηρεσίες

 

Μελέτες

Εκπονούμε μελέτες όλων των τύπων αφορούν τις κατασκευές. Έχουμε μεγάλη εμπειρία στις μελέτες που αφορούν τα ηλεκτρομηχανολογικά.

Κατασκευές σπιτιών

Κατασκευάζουμε σπίτια ανεξάρτητα από τα τετραγωνικά τους, σύμφωνα με την οικονομική δυνατότητα και τις ανάγκες των πελατών μας.

Βιομηχανικά κτίρια

Αναλαμβάνουμε την κατασκευή βιομηχανικών κτιρίων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται από το ελληνικό και το ευρωπαικό δίκαιο.

Επιβλέψεις

Έχουμε μεγάλη εμπειρία στην επίβλεψη μικρών και μεγάλων έργων. Παρέχουμε γραπτές ενημερώσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Πιστοποιητικά

Εκδίδουμε πιστοποιητικά κάθε είδους που αφορούν τις κατασκευές. Απο το 2011 προσφέρουμε και πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης.

Ανακαινίσεις

Αναπροσαρμόζουμε τους βιομηχανικούς και επαγγελματικούς χώρους έτσι ώστε να είναι σύμφωνοι με τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Αναπαλαιώσεις

Ανακατασκευάζουμε τμήματα ή και το σύνολο οποιουδήποτε οικοδομήματος. Παράλληλα, καταθέτουμε προτάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια της χρήσης του.

Τεχνική υποστήριξη

Είμαστε δίπλα σας σε περίπτωση που χρειαστείτε τεχνική υποστήριξη μετά την πάροδο της εγγύησης που προσφέρουμε με την παράδοση ενός έργου.

Συντήρηση

Προχωράμε σε τακτικούς ελέγχους που αφορούν κυρίως τα ηλεκτρομηχανολογικά μέρη μιας εγκατάστασης. Με την σωστή συντήρηση μεγιστοποιούμε τη διάρκεια ζωής και την απόδοσή τους.