τηλ:2810 281275

fax: 2810 301373

e-mail: hlkeoe@otenet.gr

Μελετάμε
    Σχεδιάζουμε
        Κατασκευάζουμε
               Συντηρούμε

Βιάννου 17, Ηράκλειο

Τυποκρέτα

e_tipokreta2
Η Τυποκρέτα έχει τις εγκαταστάσεις της στην ΒΙΠΕ Ηρακλείου. Το 2007 αποφάσισε να επεκτείνει τις εγκαταστάσεις της. Η ΗΛΚΕ ανέλαβε την κατασκευή του τρίτου ορόφου και τη διαμόρφωση των γραφείων.

Το έργο ξεκίνησε τις αρχές του 2007 και ολοκλώθηκε εντός του έτους.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Κατασκευή 3ου ορόφου.
ΠΕΛΑΤΗΣ
Επιχειρηματίας