τηλ:2810 281275

fax: 2810 301373

e-mail: hlkeoe@otenet.gr

Μελετάμε
    Σχεδιάζουμε
        Κατασκευάζουμε
               Συντηρούμε

Βιάννου 17, Ηράκλειο

Τάλως Μεταφορική

e_talos1
Η “Τάλως Μεταφορική” έχει τις κεντρικές της εγκαταστάσεις της Κρήτης στα βόρεια της ΒΙΠΕ Ηρακλείου.

Τη μελέτη και την επίβλεψη των μεταλλικών κτιρίων στο Ηράκλειο ανέλαβε να υλοποιήσει ο Ηλιας Λυγερός.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Μελέτη και Επίβλεψη Η/Μ εργασιών
ΠΕΛΑΤΗΣ
Ιδιώτης