τηλ:2810 281275

fax: 2810 301373

e-mail: hlkeoe@otenet.gr

Μελετάμε
    Σχεδιάζουμε
        Κατασκευάζουμε
               Συντηρούμε

Βιάννου 17, Ηράκλειο

Τράπεζα Πειραιώς – Λιμάνι Ηρακλείου

Η ΗΛΚΕ ανέλαβε την ανακατασκευή του κτιρίου της Τράπεζας Πειραιώς (πρώην Αγροτική Τράπεζα) στο Λιμάνι Ηρακλείου.