τηλ:2810 281275

fax: 2810 301373

e-mail: hlkeoe@otenet.gr

Μελετάμε
    Σχεδιάζουμε
        Κατασκευάζουμε
               Συντηρούμε

Βιάννου 17, Ηράκλειο

Τράπεζα Πειραιώς – 25ης Αυγούστου

 
Το υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς επί της 25ης Αυγούστου.

Η ΗΛΚΕ υλοποίησε την ανακατασκευή της πρόσοψης του καταστήματος.