τηλ:2810 281275

fax: 2810 301373

e-mail: hlkeoe@otenet.gr

Μελετάμε
    Σχεδιάζουμε
        Κατασκευάζουμε
               Συντηρούμε

Βιάννου 17, Ηράκλειο

Τράπεζα Πειραιώς – Υποκαταστήματα

 
Αρκετά από τα υποκαταστήματα της τράπεζας Πειραιώς έχουν κατασκευαστεί εξολοκλήρου από την ΗΛΚΕ. Ενδεικτικά αναφέρουμε αυτά στις Μοίρες, στην 62 Μαρτύρων, στο ΙΤΕ, στα Μάλια. Σε άλλα υποκαταστήματα έχει γίνει ανακατασκευή και διαρύθμιση, όπως στο υποκατάστημα επί της οδού Έβανς και στο κεντρικό κτίριο Διοίκησης επί της 25ή Αυγούστου.

Επίσης η ΗΛΚΕ έχει αναλάβει ως υπεργολαβία το υποκατάστημα Σητείας και Τυμπακίου και συγκεκριμένα όλες τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις