τηλ:2810 281275

fax: 2810 301373

e-mail: hlkeoe@otenet.gr

Μελετάμε
    Σχεδιάζουμε
        Κατασκευάζουμε
               Συντηρούμε

Βιάννου 17, Ηράκλειο

Τράπεζα Πειραιώς – Πρώην ΕΤΒΑ

Το κεντρικό κτίριο Διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς στο Ηράκλειο (πρώην ΕΤΒΑ), επί της 25ης Αυγούστου.

Η ΗΛΚΕ ανέλαβε την ανακατασκευή και τη διαρρύθμιση.