τηλ:2810 281275

fax: 2810 301373

e-mail: hlkeoe@otenet.gr

Μελετάμε
    Σχεδιάζουμε
        Κατασκευάζουμε
               Συντηρούμε

Βιάννου 17, Ηράκλειο

Πολυτεχνείο – Χανιά

 
Το πολυτεχνείο στα Χανιά δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές το 1984. Το 2008 αποφασίστηκε η επέκταση του με την κατασκευή υπερσύχρονονων εγκαταστάσεων.

Το έργο ανέλαβε να υλοποιήσει η ΑΛΚΥΩΝ ΑΤΕ και ο Ηλ. Λυγερός ήταν υπεύθυνος μηχανικός κατασκευής των Η/Μ εγκαταστάσεων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 Κλιματισμός – Ισχυρά και ασθενή ρεύματα ενεργητική πυροπροστασία – δίκτυα υπολογιστών – ανελκυστήρες κ.α.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2008 – 2010

ΠΕΛΑΤΗΣ
Δημόσιο