τηλ:2810 281275

fax: 2810 301373

e-mail: hlkeoe@otenet.gr

Μελετάμε
    Σχεδιάζουμε
        Κατασκευάζουμε
               Συντηρούμε

Βιάννου 17, Ηράκλειο

Συγκρότημα Πολυτελών Κατοικιών στην Πλάκα – Ελούντα

Συγκρότημα Πολυτελών κατοικιών στην Πλάκα - Ελούντα
 Η κατασκευή του συγκροτήματος των 4 κατοικιών στην Πλάκα ξεκίνησε στα τέλη του 2008 και ολοκληρώθηκε το 2009. Η αρχικτεκτονική των κατοικιών προαρμόστηκε στις αρχοντικές – παραδοσιακές πέτρινες κατοικίες της ανατολικής Κρήτης, έτσι ώστε να δένει αρμονικά με το περιβάλον.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 Εξ΄ολοκλήρου κατασκευή
ΠΕΛΑΤΗΣ
 Ιδιώτης