τηλ:2810 281275

fax: 2810 301373

e-mail: hlkeoe@otenet.gr

Μελετάμε
    Σχεδιάζουμε
        Κατασκευάζουμε
               Συντηρούμε

Βιάννου 17, Ηράκλειο

Παγκρήτιο Εκπαιδευτήριο

 
Πρόκεται για το ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο “Παγκρήτιον” που βρίσκεται στην περιοχή της Φιλοθέης.

Το έργο ανέλαβε να υλοποιήσει η Ψυκτική Α.Ε. και ο Ηλ. Λυγερός ήταν υπεύθυνος μηχανικός κατασκευής των Η/Μ εγκαταστάσεων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Μελέτη και επίβλεψη Η/Μ εργασιών
ΠΕΛΑΤΗΣ
Ιδιώτης