τηλ:2810 281275

fax: 2810 301373

e-mail: hlkeoe@otenet.gr

Μελετάμε
    Σχεδιάζουμε
        Κατασκευάζουμε
               Συντηρούμε

Βιάννου 17, Ηράκλειο

Παγκρήτια Τράπεζα – Ρέθυμνο

 
Το κατάστημα της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας στο Ρέθυμνο.

Η κατασκευή του επαγγελματικού χώρου έγινε εξ’ ολοκλήρου από την ΗΛΚΕ.