τηλ:2810 281275

fax: 2810 301373

e-mail: hlkeoe@otenet.gr

Μελετάμε
     Σχεδιάζουμε
         Κατασκευάζουμε

Παγκρήτια Τράπεζα – Κεντρικό

 
Το κεντρικό κατάστημα της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας βρίσκεται στην Λ. Ικάρου (αρ. 5).

Η μελέτη και η επίβλεψη των Η/Μ εργασιών έγιναν από τον Ηλία Λυγερό.