τηλ:2810 281275

fax: 2810 301373

e-mail: hlkeoe@otenet.gr

Μελετάμε
    Σχεδιάζουμε
        Κατασκευάζουμε
               Συντηρούμε

Βιάννου 17, Ηράκλειο

Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα – Γραφεία Διοίκησης

dsc03036
Δημιουργία Γραφείων Διοίκησης στο Κτίριο Καστρινογιάννη στη Λεωφόρο Ικάρου στο Ηράκλειο.

Η ΗΛΚΕ ανέλαβε την κατασκευή και τη διαρρύθμιση.