τηλ:2810 281275

fax: 2810 301373

e-mail: hlkeoe@otenet.gr

Μελετάμε
    Σχεδιάζουμε
        Κατασκευάζουμε
               Συντηρούμε

Βιάννου 17, Ηράκλειο

Μητέρα – Ηράκλειο

 
Το Νοσοκομείο “Μητέρα” Κρήτης είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά έργα παροχή υπηρεσιών υγείας στην Κρήτη.

Το έργο ανέλαβε να υλοποιήσει η Ψυκτική Ελλάδος, η Γνώμων Α.Ε. και ο Ηλ. Λυγερός εργάστηκε ως μηχανολόγος κατασκευής των Η/Μ εργασιών.

Πρόσφατα η ΗΛΚΕ ανέλαβε να θωρακίσει το κέλυφος προκειμένου να προστατευτεί από τη συνεχή φθορά που προκαλείται από το μικροκλίμα της περιοχής.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Μελέτη και Επίβλεψη Η/Μ εργασιών
ΠΕΛΑΤΗΣ
Επιχειρηματίας