τηλ:2810 281275

fax: 2810 301373

e-mail: hlkeoe@otenet.gr

Μελετάμε
    Σχεδιάζουμε
        Κατασκευάζουμε
               Συντηρούμε

Βιάννου 17, Ηράκλειο

Μαρινόπουλος – Αγ. Νικόλαος

 
Πρόκεται για το κατάστημα που βρίσκεται στην είσοδο του Αγ. Νικολάου.

Το έργο ανέλαβε να υλοποιήσει η ΑΛΚΥΩΝ ΑΤΕ και ο Ηλ. Λυγερός ήταν υπεύθυνος μηχανικός κατασκευής των Η/Μ εγκαταστάσεων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Μελέτη και Επίβλεψη Η/Μ εργασιών
ΠΕΛΑΤΗΣ
Ιδιώτης