τηλ:2810 281275

fax: 2810 301373

e-mail: hlkeoe@otenet.gr

Μελετάμε
    Σχεδιάζουμε
        Κατασκευάζουμε
               Συντηρούμε

Βιάννου 17, Ηράκλειο

Θαλλασσόκοσμος – Γούρνες

Ο Θαλλασσόκοσμος κομμάτι του οποίου αποτελεί το CretAquarium, είναι το μεγαλύτερο κέντρο έρευνας – τεχνολογίας και αναψυχής στη Μεσόγειο. Καταλαμβάνει έκταση 60 στρεμμάτων στα παράλια των Γουρνών Ηρακλείου.

Το έργο κατασκευάστηκε από τη Δομική Κρήτης και την Αλκυών Α.Ε και ο Ηλίας Λυγερός ανέλαβε το σύνολο των Η/Μ εγκαταστάσεων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεεις
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
2008 – 2010