τηλ:2810 281275

fax: 2810 301373

e-mail: hlkeoe@otenet.gr

Μελετάμε
    Σχεδιάζουμε
        Κατασκευάζουμε
               Συντηρούμε

Βιάννου 17, Ηράκλειο

Ηλεκτρομηχανολογικά

 

Κλιματισμός: Ψύξη – Θέρμανση – Αερισμός

Οι κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στους εσωτερικούς χώρους είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την υγεία, την ευεξία και την παραγωγικότητα. Κάθε χώρος κατοικίας, γραφείου ή επιχείρησης έχει τις δικές του ανάγκες σε ψύξη-θέρμανση και αερισμό. Στα έργα που έχει αναλάβει η ΗΛΚΕ μπορείτε να δείτε μια μεγάλη γκάμα πελατών για τους οποίους έχουν σχεδιαστεί εξατομικευμένες λύσεις. Στη φωτογραφία δεξιά απεικονίζεται μέρος των εγκαταστάσεων κλιματισμού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στις Βούτες.

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Η ΗΛΚΕ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε είδους ηλεκτρολογική εγκατάσταση και αυτόματισμό από την μελέτη μέχρι την κατασκευή. Ενδεικτικά, υλοποιούμε έργα που αφορούν την ρευματοδότηση κτιρίων, τον ηλεκτροφωτισμό εξωτερικών χώρων, την εγκατάσταση κινητήρων και ειδικών ηλεκτρικών εφαρμογών παραγωγικών διαδικασιών, την εγκατάσταση κεντρικών πινάκων διανομής ρεύματος, την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, κ.α.

Υδραυλικές εγκαταστάσεις

Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι το μόνο δίκτυο που επιτελεί τις πιο επίπονες διεργασίες. Από την απόδοσή του επηρεάζονται σχεδόν όλες οι άλλες εγκαταστάσεις. Υδραυλικές εγκαταστάσεις συναντάμε εκτός από την ύδρευση, στην αποχέτευση, στην πυρασφάλεια και στην θέρμανση (ενδοδαπέδια θέρμανση, λεβητοστάσιο, κ.α.). Η ΗΛΚΕ αναλαμβάνει τόσο την μελέτη όσο και την εγκατάσταση κάθε είδους υδραυλικής εγκατάστασης.

Υποσταθμοί – Ενεργειακά Κέντρα

Οι εγκατάσταση υποσταθμού είναι απαραίτητη όταν η κατανάλωση ενός κτιρίου ξεπερνά τα όρια που έχει θεσπίσει το κράτος (135KVA για τις μεγάλες πόλεις και 250KVA για την επαρχία).

Η ΗΛΚΕ έχει αναλάβει τη μέλετη και την εγκατάσταση δεκάδων υποσταθμών στην Κρήτη. Μπορείτε να βρείτε τα έργα που αφορούν τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στην κατηγορία “έργα”.

 

Δομημένη Καλωδίωση – Δίκτυο Voice-Data

Η εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης αποτελείται από ένα σύνολο καλωδίων και υλικών το οποίο επιφορτίζεται με την μετάδοση φωνής και δεδομένων σε ένα κτίριο.

Η ΗΛΚΕ έχει αναλάβει τη μέλετη και την εγκατάσταση δεκάδων υποσταθμών στην Κρήτη. Μπορείτε να βρείτε τα έργα που αφορούν τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στην κατηγορία “έργα”.

 

Πυροπροστασία

Η πυροπροστασία ενός κτιρίου περιλαμβάνει εξειδικευμένες παρεμβάσεις τόσο στη μελέτη όσο και στην κατασκευή. Για κάθε κατηγορία κτιρίων ισχύουν διαφορετικοί κανονισμοί πυροπροστασίας.

Η ΗΛΚΕ, εκτός από την εκπόνηση της μελέτης, αναλαμβάνει και την υλοποίησή της. Μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει σχετικά έργα τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

 

Έξυπνο / πράσινο σπίτι

Η ΗΛΚΕ εξειδικεύεται στην εγκατάσταση αυτοματισμών και δικτύων με στόχο την οικονομική λιετουργία των εγκαταστάσεων. Εκτός από την δυνατότητα προγραμματισμού τους, υπάρχει και η επιλογή ελέγχου από απόσταση.

Παρέχονται επίσης ενεργειακές λύσεις για την αξιοποίηση των φυσικών πόρων για την περαιτέρω εξοικονόμιση ενέργειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΗΛΚΕ έχει ήδη εγκαταστήσει 13 συστήματα BMS τα οποία αποτελούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στη διαχείριση των ηλεκτρομηχανικών εγκαταστάσεων.