τηλ:2810 281275

fax: 2810 301373

e-mail: hlkeoe@otenet.gr

Μελετάμε
    Σχεδιάζουμε
        Κατασκευάζουμε
               Συντηρούμε

Βιάννου 17, Ηράκλειο

 

Δημοτικό Σχολείο Νέας Ανατολής

 
Το υφιστάμενο σχολείο της Νέας Ανατολής του Δήμου Ιεράπετρας, διέθετε εγκαταστάσεις που δεν μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες της περιοχής. Αφενός η μικρή τους χωρητικότητα και αφετέρου η παρωχημένη κατασκευή τους οδήγησαν στην απόφαση της επέκτασή τους με νέες, σύγχρονες εγκαταστάσεις.

Το έργο ανέλαβε να υλοποιήσει η κοινοπραξία Κ.Χαλκιαδάκης – Ηλ. Λυγερός.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2009 – 2011

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οικοδομικά – Η/Μ εργασίες
ΠΕΛΑΤΗΣ
Δημόσιο