τηλ:2810 281275

fax: 2810 301373

e-mail: hlkeoe@otenet.gr

Μελετάμε
    Σχεδιάζουμε
        Κατασκευάζουμε
               Συντηρούμε

Βιάννου 17, Ηράκλειο

ΠΕΛΑΤΕΣ

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για όλους τους τύπους κατασκευών.

Δεσμευόμαστε γραπτώς για την ποιότητα των υλικών και για τα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης των εργασιών.


Έξυπνο σπίτι

Χρησιμοποιούμε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για τον αυτοματισμό των λειτουργιών κλιματισμού και ασφάλειας.

Κατασκευές κάθε είδους

Έχουμε εμπειρία που εκτείνεται από την κατασκευή μικρών μονοκατοικιών μέχρι τουριστικών συγκροτημάτων.

Προστασία

Οι κατασκευές μας αντέχουν στις κλιματικές αλλαγές και στην ένταση των καιρικών φαινομένων.

Χρονοδιαγράμματα

Τηρούμε τα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα. Συνεχής ενημέρωση κατά τη διάρκεια του έργου.

Οργάνωση έργου

Εργαζόμαστε βάσει πλάνου και έτσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε χαμηλότερες τιμές στο τελικό έργο.

Βιομηχανικά έργα

Αναλαμβάνουμε κατασκευές μεγάλης κλίμακας για βιοτεχνίες, βιομηχανίες και ειδικές κατασκευές κάθε τύπου.